hiện nay việc thí nghiệm hệ khung xương trần thạch cao đang áp dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. (thường là tiêu chuẩn mỹ). trần thạch cao được sử dụng rất rỗng rãi trong các công trình xây dựng, video này mình quay cho các bạn thấy thí nghiệm xác định chất lượng của tấm thạch cao.
song: 1
Track: Distrion & Electro-Light – Drakkar [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
song 2:
Track: Robin Hustin x TobiMorrow – Light It Up (feat. Jex) [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
song 3:
Track: Mynerva & Nytrix – Find You [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:

Nguồn: https://perspectra.org

Xem thêm bài viết khác: https://perspectra.org/xay-dung/