Tập đoàn Quốc tế Đông Á tiền thân là Công ty cổ phần Quốc tế Đông Á, được thành lập vào ngày 05/05/2006 theo giấy chứng nhận kinh doanh số 0103012056 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, người đại diện theo pháp luật là Tiến sĩ Đoàn Thế Uông – Chức danh Giám đốc. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực chủ yếu sau: Tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công các công trình: Giao thông, thủy lợi, xây dựng,…
Ngày 17/06/2009, Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3, người đại diện theo pháp luật là ThS. Nguyễn Quang Mãi, chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Ngay sau khi được Hội đồng quản trị tin tưởng giao nhiệm vụ, Tổng giám đốc ThS. Nguyễn Quang Mãi đã khẩn trương đi tìm kiếm việc làm, tổ chức sản xuất kinh doanh đi đôi với kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ. Kế thừa những thành quả của Công ty đã đạt được trong thời gian trước đây, Tập đoàn đã nhanh chóng triển khai thêm những hợp đồng kinh tế mới, bằng việc ký kết thêm những hợp đồng có giá trị kinh tế lớn và mở rộng thêm nhiều ngành nghề sản xuất như thi công xây lắp công trình giao thông, thủy lợi và từng bước phát triển thêm hoạt động Đầu tư dự án.
Ngày 25/04/2013, Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội đã cấp chứng nhận giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 với một bước đột phát lớn của công ty là thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á (Tập đoàn Quốc tế Đông Á) hoạt động theo mô hình công ty mẹ và công ty con trực thuộc, đánh dấu một bước thay đổi trong công tác quản trị doanh nghiệp. Phát huy tính ưu việt của mô hình công ty mẹ – Công ty con, Tập đoàn đã đẩy mạnh triển khai thêm rất nhiều dự án bao gồm cả việc thực hiện thi công cũng như phát triển thêm ngành nghề thương mại đồng thời tăng cường năng lực của các công ty con.
Qua 09 năm hoạt động, Tập đoàn đã từng bước phát triển, đội ngũ cán bộ công nhân viên bắt đầu trưởng thành với khả năng tích lũy kiến thức, kinh nghiệm. Tập đoàn đã, đang xây dựng được vị trí vững trãi trên thị trường đầu tư, xây dựng trong nước và cả nước ngoài, được các Cơ quan quản lý nhà nước đánh giá cao về khả năng cũng như sự ổn định phát triển bền vững, địa bàn hoạt động của Tập đoàn luôn thường xuyên được mở rộng trên phạm vi cả nước.

Nguồn: https://perspectra.org

Xem thêm bài viết khác: https://perspectra.org/xay-dung/