Apple yêu cầu người dùng nhập vào một mật khẩu từ iTunes hoặc App Stores. Mục đích của việc này là để ngăn chặn những người khác có thể truy cập vào tài khoản Apple của bạn từ việc mua hàng trái phép và chạy các hóa đơn trên thẻ tín dụng của bạn.

Trong quá khứ, nó không quan trọng nếu các nội dung đã được mua hoặc miễn phí, một mật khẩu vẫn phải được nhập vào để tải về các tài liệu.

Bây giờ, từ iOS 8.3 trở lên, bạn không còn phải nhập mật khẩu khi tải tài liệu miễn phí từ iTunes hoặc ứng dụng miễn phí từ App Stores. Vậy bạn còn chờ gì nữa mà không làm theo hướng dẫn dưới đây:
Xem chi tiết bài viết tại:

Nguồn: https://perspectra.org

Xem thêm bài viết khác: https://perspectra.org/game/