A – PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Hình chiếu của vật thể là:
A. Phần thấy của vật đối với mặt phẳng bản vẽ. B. Phần thấy của vật đối với người quan sát.

C. Phần thấy của vật đối với mặt phẳng hình chiếu D. Cả a, b, c đều sai.
Câu 2: Những tính chất nào sau đây thuộc tính công nghệ của vật liệu cơ khí?
A. Tính cứng, tính dẻo, tính bền. B. Tính đúc, tính hàn, tính rèn.
C. Tính chịu nhiệt, tính dẫn nhiệt. D. Tính chịu axít, tính chống ăn mòn.

Câu 3: Nhôm là vật liệu:

A. Phi kim loại . B. Kim loại màu . C. Kim koại đen. D. Chất dẻo nhiệt rắn.

Câu 4: Chỉ ra câu nói không đúng về tư thế cưa:
A. Đứng sát vào êtô. B. Đứng thẳng người.
C. Đứng thoải mái. D. Đứng sao cho khối lượng cơ thể phân đều lên hai chân.

Câu 5: Dụng cụ kẹp chặt gồm:

A. Mỏ lết, cờlê. B. Kìm, êtô. C. Kìm, tua vít. D. Êtô, tua vít.
Câu 6: Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét gì?
A. Liền đậm. B. Liền mãnh. C. Nét đứt. D. Gấp khúc.

Câu 7: Công dụng của bản vẽ chi tiết là:

A. Chế tạo và lắp ráp. B. Thiết kế, thi công và sử dụng.

C. Thiết kế và sữa chữa. D. Chế tạo và kiểm tra.
Câu 8: Những mối ghép nào sau đây là mối ghép động?
A. Mối ghép đinh tán, mối ghép trục. B. Mối ghép then, chốt.
C. Mối ghép cầu, mối ghép bản lề. D. Mối ghép hàn, mối ghép bulông.

Bài 2: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (…..)

Câu 9: Bảng kê trên bảng vẽ lắp cho biết:……………..(1)…………….và…….……….(2)…………….

Câu 10: Mối ghép bằng vít, then chốt, bu lông đều là mối ghép……………(4)…………….. và cũng là mối ghép……………(5)………………..
Bài 3: Phân tích vật thể ở hình dưới để xác định các vật thể được tạo thành từ các khối hình học nào bằng cách đánh dấu X vào bảng 1?

Vật thể

Khối hình học A B C D

Hình trụ

Hình nón cụt

Hình hộp chữ nhật

Hình chỏm cầu

B – PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (1,5đ) Tại sao máy và thiết bị cần truyền và biến đổi chuyển động?

Câu 2: (1đ) Cho vật thể sau hãy vẽ hình cắt ở vị trí hình chiếu đứng theo mặt cắt A – A

A A

Câu 3: (2đ) Một hệt hống truyền động bằng xích. Biết đĩa dẫn có 60 răng và đĩa dẫn có tốc độ quay 40 (vòng/phút) thì đĩa bị dẫn quay nhanh gấp 3 lần đĩa dẫn. Hãy tính tỉ số truyền của chuyển động, tính số răng của đĩa bị dẫn và cho biết hệ thống truyền động này tăng tốc hay giảm tốc?

Câu 4: (1,5đ) Vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh và

hình chiếu bằng của vật thể đã cho. (Kích thước

lấy theo hình đã cho)

Nguồn: https://perspectra.org

Xem thêm bài viết khác: https://perspectra.org/giao-duc/