Fishing experience
How to Make Bamboo 4 Pieces Fishing Rod
How to Make Bamboo Building Fishing Rod – DIY Fishing Rods – Cần Câu Tre 4 khúc,
– Semua pancing sepanjang 206 cm
Tekuk pancing sangat seimbang
Mudah dihapus dan dipasang
Pancing ini untuk 1 hingga 6 lb ikan. Tidak ada satu pun yang ditambahkan pada ini untuk Anda, tidak ada yang lain!
– All 206 cm long fishing rods
The bend of the fishing rod is very even
Easy to remove and install
This fishing rod is for 1 to 6 lb fish. If you build with a larger size, it will be stronger!
Toàn bộ cần câu dài 206 cm
Độ uốn cong của cần câu rất đều nhau
Tháo và lắp rất dễ
Cần câu này dùng được cho cá 1 đến 6 lb . Nếu bạn chế tạo vơi kích thước lớn hơn sẽ khỏe hơn !

Nguồn: https://perspectra.org

Xem thêm bài viết khác: https://perspectra.org/giai-tri/