Video này nhằm giúp các bạn hiểu thêm về lý thuyết của phần hiệu ứng điện tử.
Trọn bộ video về phần hiệu ứng điện tử – tính acid / base trong Hóa Hữu cơ;
– Hiệu ứng điện tử – Khái niệm (phần 1) –
– Hiệu ứng điện tử – Viết công thức giới hạn (phần 2) –
– Hiệu ứng điện tử – Các ảnh hưởng của hiệu ứng điện tử / Sơ lược về hiệu ứng siêu liên hợp (phần 3) –
– So sánh độ bền các tiểu phân trong phản ứng hữu cơ (phần 4) –
– Acid / base – Khái niệm và so sánh (phần 5) –
– Acid / base – Hiệu ứng lập thể (phần 6) –

Nguồn: https://perspectra.org

Xem thêm bài viết khác: https://perspectra.org/giao-duc/