:::

Tình huống của CEO :
Tình huống dành cho CEO một công ty thời trang. Công ty có ý định mở ra một chuỗi phân phối bán lẻ trên toàn quốc. Công ty đang tìm phương án tối ưu để mở rộng. Có ý kiến cho rằng công ty nên mở thí điểm từng cửa hàng và tập trung cho cửa hàng đó kinh doanh tốt, có lợi nhuận, sau đó mới mở rộng thêm. Nhưng có ý kiến cho rằng công ty nên mở luôn 3, 5 hoặc nhiều cửa hàng bán lẻ và tập trung đồng bộ luôn cho các cửa hàng này phát triển. CEO quyết định như thế nào?

Nguồn: https://perspectra.org

Xem thêm bài viết khác: https://perspectra.org/xay-dung/