Cách tạo combo box trong excel

Excel bao gồm một số điều khiển biểu mẫu khác nhau mà bạn có thể thêm vào trang tính của mình. Một trong những điều khiển này là combo box. Combo box cho phép bạn chọn một tùy chọn từ danh sách thả xuống, sau đó xác định những gì đã được chọn. Để tạo một tạo combobox trong excel, hãy cùng theo dõi chia sẻ sau đây cùng với Perspectra.org

Combo Box trong Excel là một loại công cụ xác thực dữ liệu có thể tạo danh sách thả xuống để người dùng chọn từ danh sách được xác định trước
Combo Box trong Excel là một loại công cụ xác thực dữ liệu có thể tạo danh sách thả xuống để người dùng chọn từ danh sách được xác định trước

Combo Box trong Excel là gì?

Combo Box trong Excel là một loại công cụ xác thực dữ liệu có thể tạo danh sách thả xuống để người dùng chọn từ danh sách được xác định trước. Đây là một điều khiển biểu mẫu có sẵn trong tab insert. Nói một cách đơn giản, đây là một hộp danh sách nơi chúng ta có thể đặt danh sách các giá trị khác nhau để lựa chọn trong khi hộp tổ hợp VBA được thiết kế ở dạng người dùng, nơi chúng ta đặt các giá trị của mình trong một danh sách. Nói chung trong excel và trong VBA, Combobox có cùng chức năng.

Combo box cho phép bạn cung cấp cho người dùng danh sách các câu trả lời cụ thể để lựa chọn. Ví dụ: một biểu mẫu hỏi khách hàng nơi họ biết đến doanh nghiệp của bạn lần đầu tiên có thể chứa danh sách các tùy chọn khả thi nhưng cũng cho phép khách hàng nhập câu trả lời của riêng họ vào hộp.

Một Combobox đơn giản bao gồm một hộp soạn thảo với một hộp danh sách đính kèm. Danh sách các mục luôn hiển thị. Khi cần chọn một mục, bạn có thể điều hướng trong điều khiển hộp tổ hợp bằng phím tắt hoặc nhập chú thích của mục đó. Một Combobox đơn giản cho phép bạn nhập bất kỳ văn bản nào. Nếu chú thích đã nhập tương ứng với bất kỳ mục nào trong hộp tổ hợp, mục này sẽ được chọn.

Combobox đơn giản cho phép bạn nhập bất kỳ văn bản nào. Nếu chú thích đã nhập tương ứng với bất kỳ mục nào trong hộp tổ hợp, mục này sẽ được chọn.
Combobox đơn giản cho phép bạn nhập bất kỳ văn bản nào. Nếu chú thích đã nhập tương ứng với bất kỳ mục nào trong hộp tổ hợp, mục này sẽ được chọn.

Hướng dẫn cách tạo combobox trong excel

Ở một nơi nào đó trong trang tính của bạn, hãy tạo một danh sách chỉ định những gì bạn muốn xuất hiện trong hộp tổ hợp. Ví dụ: nếu bạn có danh sách tên bạn muốn xuất hiện trong hộp tổ hợp, hãy tạo danh sách tên đó trong trang tính của bạn. (Đối với ví dụ này, hãy giả sử rằng bạn tạo danh sách trong các ô từ K7 đến K13.) Đảm bảo rằng thanh công cụ Forms được hiển thị. (Chọn View | Toolbars | Forms)

Các bước thực hiện

  • Nhấp vào công cụ Combobox trên thanh công cụ. Con trỏ chuột chuyển thành hình chữ thập nhỏ.
  • Tạo hộp tổ hợp thực tế bằng cách nhấp và kéo để xác định các tham số của điều khiển. Khi bạn thả nút chuột, hộp tổ hợp sẽ xuất hiện trong trang tính của bạn.
  • Nhấp chuột phải vào hộp tổ hợp mới tạo, một Context menu sẽ xuất hiện. Chọn tùy chọn Format Control từ Context menu. Excel hiển thị tabControl của hộp thoại Format Control.
  • Trong hộp Input Range box, chỉ định phạm vi được sử dụng bởi danh sách bạn đã tạo ở bước 1. (Ví dụ: K7: K13.) Bạn cũng có thể nhấp một lần vào hộp Input Range box và sau đó sử dụng chuột để chọn phạm vi trong trang tính .
  • Trong hộp Cell Link, chỉ định ô trang tính mà bạn muốn chứa giá trị chỉ mục của những gì được chọn trong hộp tổ hợp. Sau đó, nhấp vào OK.

Kiểm tra lại combobox

Combo box của bạn bây giờ sẽ hoạt động bình thường. Nếu bạn nhấp vào mũi tên xuống ở bên phải của Combobox, bạn sẽ thấy các mục từ danh sách của bạn. Nếu ai đó chọn một tùy chọn trong Combobox, ô bạn đã chỉ định trong chia sẻ trên đây sẽ được cập nhật để chứa vị trí tương đối của mục được chọn trong hộp tổ hợp.

Nói chung trong excel và trong VBA, Combobox có cùng chức năng.
Nói chung trong excel và trong VBA, Combobox có cùng chức năng.

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn, xin mời tham khảo ngay video mà chúng tôi chia sẻ chi tiết dưới đây nhé!

Combo box là một cách hữu ích để nhập dữ liệu vào bảng tính Excel. Bởi vì, Combobox cung cấp cho bạn danh sách các lựa chọn nhưng cũng cho phép bạn nhập dữ liệu của riêng mình vào hộp thay vì giới hạn bạn trong các tùy chọn được xác định trước. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây của Perspectra.org, bạn sẽ biết cách tạo combobox trong excel và sử dụng chúng sao cho hiệu quả nhất.