APU English Club – Câu lạc bộ tiếng Anh Trường Quốc tế APU
Thân gửi các em học sinh,
Đại diện cho trường quốc tế APU, chúng tôi muốn thông báo những câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa sẽ diễn ra trong năm học mới. Những hoạt động này rất thú vị và các học sinh hẳn sẽ rất hứng thú tham gia. Mỗi câu lạc bộ sẽ có một người cố vấn (có thể là giáo viên hoặc nhân viên), người này sẽ giám sát và hướng dẫn các hoạt động sau giờ học của các câu lạc bộ.
Để đảm bảo hoạt động của câu lạc bộ, trường quốc tế APU yêu cầu những học sinh tham gia phải có trách nhiệm khi đăng ký, ví dụ như đến họp hoặc luyện tập đúng giờ và đầy đủ. Việc tham gia vào các hoạt động ngoại khóa được hoan nghênh nhiệt liệt. Đây là cơ hội để các học sinh phát triển và bộc lộ tài năng mà không thể hiện được trong các lớp học.
Trường quốc tế APU mong các học sinh sẽ có một khoảng thời gian lý thú khi tham gia các câu lạc bộ và có những năm học tuyệt vời tại đây!
Liên hệ chủ nhiệm các câu lạc bộ tại địa chỉ email: marketing@apu.edu.vn
www.apu.edu.vn

Nguồn: https://perspectra.org

Xem thêm bài viết khác: https://perspectra.org/giao-duc/